Stipta Ügyvédi Iroda
  Az irodáról
Szakterületünk

Informatikai szerződések joga

Az irodavezető ügyvéd 2015. évben szerezte meg a Pécsi Tudományegyetemen az "Infokommunikációs szakjogász" képesítést. Az iroda alapítása óta számos hazai és nemzetközi informatikai vállalkozásnak, informatikai vállalatok klaszter-szervezetének nyújtott tanácsadást, különösen az alábbi ügyekben:

 • szoftver felhasználási szerződés
 • szoftver üzemeltetés-támogatási szerződés
 • szoftver testreszabási szerződés
 • adatvédelemmel összefüggő tanácsadás

Ingatlanjog

 • ingatlanokra vonatkozó adásvételi és egyéb jogokat alapító szerződések elkészítése és ellenjegyzése;
 • földhivatali ügyintézés, ezzel kapcsolatos iratszerkesztés;
 • ügyintézés az illetékhivatal eljárása során;
 • telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos ügyintézés;
 • közös tulajdon alapításával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése;
 • ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések elkészítése és ellenjegyzése.

Polgári jogi és gazdasági társaságok alapítása, módosítása

 • iratok előkészítése;
 • társasági szerződések, alapító okiratok, illetve a módosításukhoz szükséges dokumentációk elkészítése, igény szerint adótanácsadók és számviteli szakemberek bevonásával. Így lehetőség van komplex tanácsadói szolgáltatások igénybevételére is;
 • céginformáció, tájékoztatás az IM online céginformációs rendszerén keresztül;
 • versenyjogi ügyekben képviselet és tanácsadás;

Polgári és kereskedelmi jogi szerződések (megbízási, vállalkozási, fuvarozási, bérleti szerződések stb.) elkészítése, véleményezése;

 • ingatlanokkal kapcsolatos bérleti és használati jogviszonyok rendezése;

Tanácsadás és képviselet szerződésszegéssel kapcsolatos jogviták esetén;

 • kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése: fizetési felszólítások, fizetési meghagyások, peres eljárás, felszámolási és végrehajtási eljárás;
 • biztosítékok (jelzálogjogok) érvényesítése;
 • peren kívüli megállapodások, egyezségek, részletfizetési megállapodások elkészítése.

Társadalmi szervezetek joga

 • alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete

Egyéb ügyek

 • Családjog
 • Gyermektartás
 • Házasság és vagyonjog
 • Munkajog
 • Munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos viták

+36 20 971 6249 - 2006-2021 Stipta Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva